МЕРКИ НА БЕЗОПАСНОСТ

Важна информация по време на COVID-19 пандемия

На вниманието на родителите и курсистите, които ще посещават извънкласните занимания на РОДИНА България

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

РОДИНА разполага със самостоятелна 520 кв.м. учебна база, която осигурява физическа дистанция от 1.5 метра и спазване на въведените противоепидемични мерки.

Обучението се осъществява при спазването на всички превантивни мерки с цел осигуряване на възможно най-висока степен на безопасност на своите курсисти, преподаватели и служители.

С цел осигуряване на максимално безрискова среда и спокойствие на курсистите и техните семейства, РОДИНА въвежда следните мерки, съобразени с препоръките на МЗ за началото на учебната година.

ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ

С цел безопасност групите на учениците, посещаващи присъствените занимания, ще бъдат намалени.

ИНДИВИДУАЛНИ ЧИНОВЕ

При необходимост учениците, посещаващи курсовете на РОДИНА ще учат на индивидуално на двойни чинове или по двама, когато чиновете са тройни, на минимално разстояние 1,5 метра един от друг и ще разполагат с 2 кв. м. площ за работа.

ДИСТАНЦИЯ

Въвежда се стратегията на дистанция (невзаимодействие) между курсистите от различните групи. Разместване в групите и промяна на графиците няма да бъде правено. Групите са постоянни и няма да има влизане и разместване от група в група.

ДЕКЛАРАЦИЯ РОДИТЕЛИ

Родителите трябва да декларират, че не им е известно курсистът да е бил в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.  

ПРОЯВА НА СИМПТОМИ

Няма да бъдат допускани ученици с прояви на остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

ИНСТРУКТАЖ

На учениците ще бъде проведен инструктаж за правилна хигиена на ръцете, физическа дистанция и други.

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Всички ученици трябва да разполагат с лични предпазни средства (защитна маска за лице, личен дезинфектант, шлем, ръкавици и др.). Маските за курсистите се осигуряват от децата, респ. техните родители.

НОСЕНЕТО НА МАСКА

Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли за всички курсисти, учители, в т.ч. от родителите. Носенето на маска или шлем в учебните зали от учениците е по желание.

ДЕЗИНФЕКТАНТ

На входа на учебния корпус ще бъде осигурен дезинфектант за ръце, разрешен от Министерство на здравеопазването.

КОНТРОЛ НА ВХОДА

Ще бъде създадена организация за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията. Всички ученици ще бъдат допускани индивидуално.

ЧАСОВИ ЗОНИ

Посещенията на курсовете се извършва в точно определени часови зони, които всички трябва да спазват. Закъсненията не се толерират.

МЕСТА В УЧЕБНАТА ЗАЛА

По време на заниманията, всеки ученик трябва да заеме определените за целта места в учебната зала.

ИЗОЛАТОР ЗА COVID-19

На входа на учебната база е обособено самостоятелно помещение - място за изолиране на курсист или лице с грипоподобни симптоми.

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

В случай на нужда, курсистите продължават обучението си в електронна среда от разстояние, с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки курсист следва да разполага с интернет и с компютър, слушалки и микрофон, позволяващо му активно участие във виртуалните учебни занимания.

БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ

В учебните зали ще бъдат използвани бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.

ПРОВЕТРЕНИЕ НА СТАИТЕ

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и почивка между учебните блокове на заниманията. 

САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун, тоалетна хартия, както и регулярно се изхвърля боклука.

БИОЛОГИЯ

ДИСТАНЦИЯ И ХИГИЕНА

Как спазването на дистанция и хигиената на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси.

Знаете ли че най-вероятно докосвате лицето си над 20 пъти на час? Повечето от нас не осъзнават това.

Докосвайки лицето си, особено носа, очите и устата, можем без да разберем да заразим самите себе си с нещо, което ръцете ни са пренесли от някоя повърхност. Ако пък ние сме болни, можем да пренесем патогени от себе си върху външна повърхност.

Искаш ли да научиш повече?

Запазете своя час за безплатна консултация

Свържете се с нас

За ваше удобство Родина разполага с офис за консултации и записване, както и учебна база в идеалния център на София.

РАБОТНО ВРЕМЕ - с предварително записан час
Понеделник - Събота
от 10.00 до 19.30 ч.

1142, гр. София, ул. ген. Гурко 74                                 

0700 1 84 48 или +359 887 099 730 

students@rodina-bg.com

Медицина в чужбина!

Ако искате да кандидатствате медицина в чужбина, посетете сайта на единствения специализиран доставчик и консултант за обучение в България и чужбина и разберете защо в много страни кандидатстването за специалност медицина, протича при по-особени правила.

Ние използваме „бисквитки“ (cookies) директно, както и такива на трети страни, за да персонализираме уеб съдържанието, да анализираме посещенията на нашите уебсайтове и да приспособим рекламите. cookie policy.