КУРС МАТУРА ПО БИОЛОГИЯ

Подготвителен курс за държавен зрелостен изпит

Курсове и уроци за матура по Биология

Кандидатстване с биология

Биологията е предпочитан избор за държавен зрелостен изпит (матура) от курсистите по биология, тъй като имат възможност да получат пълни шестици!

Курсът за матура по Биология е предназначен за ученици от единадесети до дванадесети клас с интереси в областта на биологията.

Насочен е към придобиване, затвърждаване, доизграждане и усъвършенстване на знанията, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка по Биология.

Всяка тема завършва с решаване на тестове, които развиват в курсистите необходимите умения за успешно представяне на Държавен зрелостен изпит матура по Биология.

Други курсове » Целогодишна подготовка и уроци по ХИМИЯ за матура!

МАТУРА ПО БИОЛОГИЯ
Записване за курсове и подготовка

1. Предварително записване
Записване за курс по биология за матура за ученици в 12. клас и кандидатстване можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2. Заявка за консултация
Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете по биология за матура, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3. Регистрация и плащане
Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

4. Телефони за информация
○ 0700 1 8448 (национален телефон)
○ 02/9888604 (централен офис)
○ 0887 099 730 (Viber)

Програмата включва

В курсовете и уроците по биология за извънкласна подготовка се използват сборници и учебници, одобрени от Министерството на образованието и науката. Обучението за матура по биология се провежда по специализирани материали за дадения изпит. Методите на преподаване за матура по биология са тествани вече над 14 години, затова резултатите са гарантирани.

Критерии за оценка на тест по биология

Подобряване на цялостната общообразователна подготовка

Методически указания по биология                          

Къде можете да кандидатствате с изпити по химия и биология?

Вижте информация за медицинските университети в България

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЗИ ПО БИОЛОГИЯ
Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по биология и здравно образование

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание
• Равнища на организация на живата материя
• Екологични фактори на средата
• Популация
• Биоценоза
• Екосистема
• Поведение
• Биосфера
• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.
• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката
• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката
• Равнища на организация на многоклетъчния организъм
• Наследственост и изменчивост
• Индивидуално развитие при животните и човека
• Поява на живота върху Земята
• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения
• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата
• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите
• Дефинира основните надорганизмови равнища
• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища
• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека
• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки
• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката
• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката
• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката
• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата
• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)
• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите
• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес
• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите
• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека
• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите
• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти
• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно
• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

ЧАСОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Курсовете по биология за матура в 12. клас се провеждат в групи през цялата учебна година, без официалните празници. Възможните дни на курсовете са събота или неделя. Времето на провеждане е разделено на сутрешни, обедни или следобедни занимания. При комбинация и записване на два предмета, заниманията могат да се провеждат в един или в два дни, в зависимост от възможните варианти.

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

от 10:00 до 11:30 ч.
или
от 17:30 до 19:00 ч.

СЪБОТА / НЕДЕЛЯ

от 09:00 до 12:30 ч.
от 13:00 до 16:30 ч.
от 16:30 до 19:30 ч.

ИНДИВИДУАЛНИ

Уроците за матура по биология се провеждат по предварително фиксиран график като ден и час.

ПРОБНИ ИЗПИТИ
предварителни кандидатстудентски изпити
по биология и химия

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

50 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

50 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

*Предварителният кандидатстудентски изпит се провежда съобразно указанията и критериите, заложени в изпита по химия и изпита биология за кандидатстващите специалности "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Други подходящи уроци

групово обучение

КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ

виж повече тук »

групово обучение

КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ

виж повече тук »

групово обучение

ОНЛАЙН УРОЦИ

виж повече тук »

частни уроци

ИНДИВИДУАЛНИ

виж повече тук »

индивидуални консултации

МЕДИЦИНА В ЧУЖБИНА

виж повече тук »

ПОДГОТОВКА
за кандидатстудентски изпити

Вижте информация за курсовете за кандидатстване по химия

Постигнете целите си – започнете подготовка по химия навреме!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

За ваше удобство Родина разполага с офис за консултации и записване, както и учебна база в идеалния център на София.

РАБОТНО ВРЕМЕ - с предварително записан час
Понеделник - събота
от 10.00 до 19.30 ч.

1142, гр. София, ул. "ген. Гурко" 74                                 

0700 1 84 48 или +359 887 099 730 

students@rodina-bg.com

0700 1 84 48

УЧЕБНА БАЗА 
Център за подготовка и квалификация "Родина"
ул. "Клокотница" 29

Медицина в чужбина!

Ако искате да кандидатствате медицина в чужбина, посетете сайта на единствения специализиран доставчик и консултант за обучение в България и чужбина и разберете защо в много страни кандидатстването за специалност медицина, протича при по-особени правила.

Ние използваме „бисквитки“ (cookies) директно, както и такива на трети страни, за да персонализираме уеб съдържанието, да анализираме посещенията на нашите уебсайтове и да приспособим рекламите. cookie policy.